Skip to content

PROJEKTOVANJE SISTEMA RADIO VEZA

Za potrebe korisnika, a na bazi projektnog zadataka, radimo konsalting za projektovanje sistema radio veza i pomoć u vezi svih problema koje treba rešiti za pripremu i realizaciju sistema radio veza, kao i pomoć u vezi instalacije i održavanja sistema. Ovaj dokument (projekat sistema radio veza), je osnova za podnošenje zahteva RATEL-u za izdavanje dozvola za radio stanica. 

TEHNIČKI PREGLEDI

Naša firma je ovlašćena za tehničke preglede radio stanica od strane RATEL-a.
U sklopu ove usluge je i kompletna podrška vezana za realizaciju tehničkih pregleda.
Tehnički pregledi radio stanica su obavezni, nakon izdavanja dozvola za stanice i odmah posle puštanja sistema u rad.
Rok za pribavljanje i postavljanje sistema je 12 meseci od datuma izdavanja dozvola za rad.
Nakon završetka tehničkog pregleda, izveštaji o pregledu, potpisani od strane naše firme i vlasnika radio stanica upućuju se RATEL-u, a nakon verifikacije izveštaji, overeni od strane RATEL-a, vraćaju se korisnicima, i važe 10 godina (koliko i dozvole).
Uputstvo za tehničke preglede radio stanica možete preuzeti ovde.

PROGRAMIRANJE RADIO STANICA

Kao ovlašćeni dileri opreme MOTOROLA imamo originalne softwere za programiranje, kao i neophodnu opremu.

Programiranje opreme vršimo, na zahtev korisnika, na terenu.

PREGLED I MERENJE SISTEMA RADIO VEZA

Za potrebe korisnika vršimo pregled sistema radio veza.
U sklopu ovih pregleda vršimo merenja svih parametara sistema radio veza, kao što su :

  • Snaga predajnika
  • Osetljivost prijemnika
  • Kvalitet antenskih sistema
  • Ispravnost modulacije
  • Pomažemo u vezi mogućih smetnji i pronalaženja njihovog izvora.

Usluge