Usluge

5. USLUGE

1. PROJEKTOVANJE SISTEMA RADIO VEZA

Za potrebe korisnika, a na bazi projektnog zadataka, radimo projekte sistema radio veza. Ovaj dokument je osnova za podnošenje zahteva RATEL-u za izdavanje dozvola za radio stanica.

U sklopu ove ponude je i kompletan konsalting – pomoć,  u vezi svih problema koje treba rešiti za pripremu,   i realizaciju sistema radiom veza, kao i pomoć u vezi održavanja sistema.

Primeri rezultata proračuna sistema radio veza:

SOMBOR:

NOVI SAD:

VRNJAČKA BANJA:

TEHNIČKI PREGLEDI:

Naša firma je ovlašćena za tehničke preglede radio stanica od strane RATEL-a. U sklopu ove usluge je i kompletna podrška vezana za realizaciju tehničkih pregleda.

Tehnički pregledi radio stanica su obavezni , nakon izdavanja dozvola za radio stanice i odmah posle puštanja sistema u rad. Rok za pribavljanje i postavljanje sistema je 12 meseci od datuma izdavanja dozvola za rad.

Nakon završetka tehničkog pregleda, izveštaji o pregledu, potpisani od strane naše firme i vlasnika radio stanica upućuju se RATEL-u, a nakon verifikacije izveštaji, overeni od strane RATEL-a, vraćaju se korisnicima, i važe 10 godina (koliko i dozvole).

Uputstvo za tehničke preglede radio stanica možete preuzeti ovde.

PROGRAMIRANJE RADIO STANICA

Kao ovlašćeni dileri (klikom na ovo otvara se kopija MOTOROLA certifikata koju ću ti poslati).opreme MOTOROLA imamo originalne softwere za programiranje, ko i neophodnu opremu. Programiranje opreme vršimo, na zahtev korisnika, na terenu.

PREGLED I MERENJE SISTEMA RADIO VEZA

Za potrebe   korisnika vršimo  pregled sistema radio veza. U sklopu ovih pregleda vršimo merenja svih parametara sistema radio veza, kao što su: snaga predajnika , osetljivosti prijemnika, kvaliteta antenskih sistema, ispravnosti modulacije. Pomažemo u vezi mogućih smetnji i  pronalaženja njihovog izvora.